Oxynaia

Haas, 1911 – Asia

Type Species: Unio jourdyi Morlet, 1886

5 Currently Recognized Taxa

1. Oxynaia jourdyi (Morelet, 1886)
2. Oxynaia diespiter (Mabille, 1887)
3. Oxynaia gladiator (Ancey, 1881)
4. Oxynaia pugio (Benson, 1862)
5. Oxynaia micheloti (Morlet, 1886)